Przypomnienie

Zgodnie z dekretem z dnia 29 maja 2020r. w Archidiecezji Warmińskiej obowiązuje nadal dyspensa od uczestnictwa we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, dla następujących wiernych: osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona...