Home > Bez kategorii > HEJ MAZURY,  JAK WY CUDNE, GDZIE JEST TAKI DRUGI KRAJ! Rodzinna wycieczka autokarowa.

Termin: 08.08.2020r. (sobota)

Organizator: Uczniowski Klub Sportowy Jedynka  ( Danuta Koman i Lech Darski).

Zapisy i wszelkie informacje dotyczące wycieczki: Telefonicznie – 602 271 299 do 31 .07.2020 r.

Cena: 60 zł dzieci, młodzież powyżej 15 roku i osoby dorosłe 70 zł ( różnica jest spowodowana różnicą w cenie biletów wejściowych).  Cena obejmuje: transport autokarem, ubezpieczenie NNW, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, bilet na rejs statkiem po Jeziorze Nidzkim.

Organizator zapewnia także opiekę pilota i usługę przewodnicką oraz opiekę pedagogiczną.

Opłaty należy dokonać ( po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym) na konto :  25124056021111001085527152 z podaniem w tytule: opłata za wycieczkę na Mazury oraz imię i nazwisko uczestników .

Dzieci i młodzież mogą brać udział w wycieczce  będąc pod opieką rodziców bądź innych osób dorosłych, którym rodzice powierzą sprawowanie opieki nad dzieckiem podczas wycieczki lub powierzając opiekę nad dzieckiem wychowawcom pedagogicznym, ale po złożeniu pisemnej zgody wypełnionej przez prawnych opiekunów ( zał.).

UKS Jedynka jest upoważniony do wystawiania dokumentu pozwalającego ubiegać się o refundację kosztów.

Program (godziny mogą ulec nieznacznym zmianom):

700 – zbiórka na parkingu przy ul. Turkowskiego

800 Wyjazd

1000 Przyjazd do Rucianego Nidy

 1100 – 1200 rejs statkiem po Jeziorze Nidzkim ( podczas rejsu prelekcja kapitana statku o atrakcjach krajobrazowych podczas rejsu).

1200 – 1300 przerwa obiadowa: Tawerna w porcie w Rucianem ( we własnym zakresie) .

1320 – 1420 Leśniczówka Pranie ( muzeum Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego).

1440 – 1540 Wojnowo ( monaster (klasztor) staroobrzędowców z 1847 r., drewniana cerkiew z 1921 – 1923 r., neogotycka molenna z 1923 – 1927 r., drewniane chałupy z przełomu XIX i XX wieku).

1600 – 1800 Park dzikich zwierząt w Kadzidłowie ( podczas zwiedzania można zwierzęta obejrzeć  z bliska, zapytać miejscowego przewodnika o ich zwyczaje, niektóre pogłaskać, nawet pokarmić).

W drodze powrotnej możliwość przystanku w Św. Lipce z prezentacją słynnych organów.

Powrót do Bartoszyc ok. 2000 ( rodzice są zobowiązani do zapewnienia bezpiecznego powrotu dzieci z miejsca rozwiązania wycieczki, tj. z parkingu przy ul. Turkowskiego do domu) .

Realizacja wycieczki przy udziale 35 osób.

Wszyscy uczestnicy mają obowiązek posiadania maseczek zakrywających usta i nos. Na pokładzie autokaru będzie płyn do dezynfekcji rąk.