Home > Bez kategorii > DEKRET Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego

 

DEKRET

Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego ws. dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej

od dnia 20 kwietnia 2020 r. do odwołania

W związku z przedłużającym się stanem epidemii w Polsce, stosując się
do obowiązujących wskazań organów państwowych i służb sanitarnych, udzielam,
od dnia 20 kwietnia br. do odwołania, dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej (zgodnie z kan. 87 § 1, 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego) następującym wiernym:

  1. osobom w podeszłym wieku,
    b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
    c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,
    d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem,

z zachowaniem III przykazania Dekalogu: „Pamiętaj, aby dzień święty święcić”.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej
we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie. Zachęcam też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Olsztyn, dnia 20 kwietnia 2020 r.

l.dz. 272/2020

       Abp Józef Górzyński

 METROPOLITA WARMIŃSKI