Home > Bez kategorii > Zachowaj podstawowe zasady higieny!

Choć sytuacja wydaje się przerażająca, a w mediach na próżno szukać dobrych wiadomości, panika to najgorsze, co nam może się tu przytrafić. Dlatego zamiast siać niepokój, miejmy na uwadze kilka ważnych aspektów:

Należy pamiętać, że pandemia Covid-19 charakteryzuje się relatywnie niskim współczynnikiem śmiertelności, który waha się między 0,5% a 3,5% wszystkich zakażonych. To dobra wieść! Są też jeszcze inne równie dobre: duża większość przypadków zakażeń (80%) to przypadki lekkie; ryzyko dla dzieci do tej pory było bardzo niskie; kulminacja epidemii w Chinach już minęła, a nowych przypadków zakażeń jest coraz mniej.

Istnieją ważne i potwierdzone powody, abyśmy nadal wytrwale dokładali wszelkich starań w celu zatrzymania ekspansji wirusa. Powód: Covid-19 jest mało groźny dla większości osób, jednak dla pewnych specyficznych grup, takich jak osoby starsze, diabetycy i osoby cierpiące na choroby serca, zakażenie może stanowić poważne zagrożenie. Te osoby muszą zachować szczególne środki ostrożności, aby uniknąć zakażenia.

Największy problem, z jakim zmagają się obecnie Włochy – kraj, w którym żyje bardzo wiele osób w podeszłym wieku, chociaż wskaźnik umieralności wykazuje tendencję wzrostową – to przeciążenie systemu opieki zdrowotnej.  Musi on przyjmować wiele osób jednocześnie, stąd dochodzi do sytuacji krytycznych, gdy brakuje łóżek i sprzętu medycznego, takiego jak respiratory. W szczytowych momentach napływu pacjentów do szpitali i ośrodków zdrowia, gdy tysiące osób muszą być obsłużone jednocześnie, ci, których potrzeby są najpoważniejsze i najbardziej naglące, mogą być przyjęci w nieodpowiedni sposób lub też nawet mogą nie otrzymać pomocy medycznej.

Zarządzenia porządkowe mają na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się wirusa, a najprostszym sposobem na to jest unikanie wszystkiego, co umożliwia jego namnażanie:

– Myj dobrze i bardzo często ręce, szczególnie wtedy, gdy dotykałeś powierzchni, których zazwyczaj dotyka wiele osób, jak np. lady, bankomaty, siedzenia, poręcze i uchwyty w środkach transportu publicznego etc.

– Staraj się nie dotykać rękoma ust, nosa i oczu.

– Unikaj dużych skupisk ludzkich i ograniczaj wyjścia z domu do tych niezbędnych.

– Jeśli musisz przebywać w grupie wielu osób, staraj się skrócić ten czas do minimum i zachować odległość przynajmniej 1 metra od innych.

– Przy powitaniach unikaj uścisków dłoni, objęć i pocałunków.

– Do szpitala czy ośrodka zdrowia zgłaszaj się wyłącznie w sytuacji obiektywnej i rzeczywistej potrzeby, aby nie przeciążać zbędnie systemu i aby unikać zwiększonego ryzyka zarażenia – w tych przestrzeniach ekspozycja na mikroorganizmy jest większa.

– Dobrze się odżywiaj, zapewnij sobie adekwatny do wieku ruch i wysiłek fizyczny, a w domu i w miejscu pracy – odpowiednią wentylację i naturalne światło.

– Nie rozprzestrzeniaj fake newsów: dziel się obiektywnymi informacjami, wśród których na pewno będą i smutne wieści, ale także wiele faktów dobrych i uspokajających.

– Zachowaj spokój, nie daj się ponieść histerii.

Zachowaj wiarę, proś Boga o siłę, aby każdy z nas wykonywał dobrze swe zadania. On nas obdarzy łaską radzenia sobie i pokonania pandemii – z inteligencją, dyscypliną i solidarnością z tymi, którzy są najbardziej narażeni na jej skutki.

– Z odpowiedzialnością poddaj się zarządzeniom władz, zmierzającym do opanowania sytuacji. / Aleteia Polska /