Home > Bez kategorii > SPOTKANIE WSPÓLNOT MODLITEWNYCH

W niedzielne popołudnie w Domu Katechetycznym odbyło się doroczne spotkanie osób, które należą do wspólnot modlitewnych naszej parafii takich, jak: Żywy Różaniec, Jasnogórska Rodzina Różańcowa, Wspólnota Krwi Chrystusa, Jasnogórskie Bractwo Eucharystyczne, Arcybractwo Straży Honorowej Niepokalanego Serca Maryi, Różaniec Rodziców za Dzieci, Krąg Biblijny. Obecni byli również przedstawiciele Rady Duszpasterskiej.

Na początku opiekun wspólnot Ks. Łukasz Długosz odczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Pana Jezusa i złożył wszystkim życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Następnie Ks. Proboszcz podziękował wszystkim za twórcze zaangażowanie w życie duchowe naszej parafii, a szczególnie za nieustającą modlitwę, udział w Mszach świętych, nabożeństwach, adoracjach Najświętszego Sakramentu, pielgrzymkach, oraz ogromną troskę o piękno naszej świątyni. Ksiądz proboszcz pamiętał o tych osobach, które ze względu na podeszły wiek i choroby nie mogły przybyć na spotkanie, a które zachowują nieustanną więź z parafią. Pamięć ta objęła wspomnieniem zmarłych kapłanów pracujących w parafii, oraz przedstawicieli wspólnot modlitewnych. Następnie po odśpiewaniu kolędy wszyscy połamali się opłatkiem i składali sobie życzenia. W drugiej części spotkania pan Lech Darski, jako przedstawiciel Rady Parafialnej przedstawił prezentację multimedialną na temat bieżącego roku duszpasterskiego, który przeżywamy pod hasłem: EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE. Głównym obowiązkiem chrześcijan, a szczególnie przedstawicieli wspólnot modlitewnych jest pogłębienie wiedzy teologiczno – katechizmowej o Eucharystii, uczestnictwo w nabożeństwach i adoracji Eucharystycznej, zaangażowanie w przygotowanie Mszy świętej i ubogacanie jej w komentarze liturgiczne, oraz jej piękno. Ważnym elementem jest również bycie świadkiem i zachęcanie ludzi do udziału we Mszy Niedzielnej, jest to mistagogia czyli głoszenie życiem tajemnicy Eucharystii. Zwrócono uwagę, że w naszej parafii jest widoczny i odczuwany Kult Eucharystii. Zauważono, że katechezy niedzielne głoszone od lat w naszej parafii, mają doniosły wpływ na głębsze przeżywanie tajemnicy Eucharystii. Trzecim punktem naszego spotkania była Agapa, czyli ciastko, herbata o które zadbały siostry naszych wspólnot. Na koniec zaakceptowano propozycję wzięcia udziału w spotkaniu wspólnot różańcowych naszej diecezji, które odbędzie się w Stoczku Klasztornym 01 lutego 2020 roku. Jest to ważne wydarzenie, które wpisuje się w ogólnopolskie przygotowania do beatyfikacji Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. GALERIA