Home > 2020

Loteria noworoczna

Na zakończenie Mszy świętej proponujemy, aby wylosować dla siebie patrona i opiekuna na Nowy Rok 2021. W koszyczku są imiona ponad 50 świętych. Należy wylosować jedną karteczkę z patronem. Zapoznajmy się z Jego drogą do świętości i w czym...

Życzenia

Najstarsza obywatelka Irlandii, 107-letnia Nancy Stewart, postanowiła wziąć do ręki pióro i przelać na papier słowa otuchy. Jej rady sprawdzą się nie tylko w trudnym czasie pandemii, ale także w wielu życiowych przeciwnościach. Zamieńmy je w słowa życzeń na...

Roraty dla dzieci

Przez cały okres Adwentu dzieci- oczywiście z lampionami brały udział w Mszach świętych roratnich. W sobotę uczestniczyły w ostatniej Mszy dla nich o godzinie 18.00. Każde spotkanie kończyło się zadaniem do rozwiązania, a dzisiaj wylosowaliśmy ostatnią nagrodę za trafne...

POSTSCRIPTUM REKOLEKCJI

Ważne słowa, które zapamiętaliśmy z tych rekolekcji. Droga od umysłu do serca wynosi około 20 – 30 cm, a zarazem jest najdłuższa jaką człowiek ma do pokonania w swoim życiu. Umysłem poznajemy Boga, Jego przykazania, jednak On bardziej oczekuje...

Zapraszamy na rekolekcje adwentowe

W tym czasie pandemii naszym pierwszym rekolekcjonistą jest nasz parafianin Ks. dr Zdzisław Kieliszek. Święcenia kapłańskie przyjął w 1999 roku w Olsztynie. Studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie im. Jana Pawła II ukończył w 2009 roku uzyskując tytuł...

Oczekujemy na przyjście Pana

Rozpoczęliśmy czas adwentu. Może z inną radością i całkiem nowymi oczekiwaniami. W czołówce jest zdrowie i bezpieczeństwo, oraz troska o najbliższych. Osoby w dojrzałym wieku są  rozumnie ostrożni, choć mniej myślą o sobie i swoich potrzebach, bo wiedzą i...

Nowe bezdotykowe kropielnice

W kruchtach naszej świątyni głównej i bocznej zostały zainstalowane kropielnice bezdotykowe, dostosowane do wymogów sanitarnych panujących w czasie pandemii. Dziękujemy rodzinie z naszej Parafii która ufundowała kropielnice na wartość 2500 zł.