Home > Bez kategorii > Boże Narodzenie

Mario, czy już wiesz, kim okaże się Twój syn, Twój mały chłopiec?
Mario, czy Ty wiesz, że te stópki dwie po wodzie będą kroczyć?
Czy Ty wiesz, że ta mała dłoń, powstrzyma wielki wiatr,
Że dałaś życie Temu, kto Tobie życie dał?

Ta piękna pastorałka, była inspiracją w przygotowaniu programu, jaki został zaprezentowany podczas pasterki adresowanej do dzieci i ich rodziców o godzinie 22.00. Pogrążona w mroku świątynia i cisza, którą przerywa Toccata i Fuga d-moll Jana Sebastiana Bacha. W świetle reflektora pojawiają się kapłani, którzy odczytują proroctwa zapowiadające przyjście Mesjasza. Przy dźwiękach pastorałki,, Maryjo czy już wiesz” główną nawą podążają aniołowie z światłem w dłoniach, a za nimi Matka Boża z Dzieciątkiem i Święty Józef wspierający się wysoką laską. W prezbiterium spoglądając na ludzi w świetle zapalonych lampek choinkowych i świateł laserowych pozdrawiają zebranych. Święty Józef zwraca się do wszystkich słowami Hymnu o Miłości św. Pawła, Maryja zaś w pokorze powtarza słowa, które wypowiedziała do Anioła Gabriela w Nazarecie: ,, Oto ja służebnica Pańska niech mi się stanie według słowa Twego”… Przy dźwięku pastorałki ,,Szczęśliwa kolebko”, odchodzą do szopki..

Pasterkę o godzinie 24.00 Odprawił ks. Infułat Adolf Setlak z ks. Kanonikiem Tomaszem Garwolińskim, który wygłosił homilię, oraz ks. Proboszczem, który złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne. Jak każdego roku parafianie liczne przybyli do kościoła, wśród których były dzieci i młodzież. Choinki przystrojone pięknymi bombkami wykonanymi przez dwie panie z parafii, Jolantę i Danutę. Zostały wykonane metodą serwetkową i decoupage. Serdecznie dziękujemy za obecność Szafarzom Komunii Świętej, lektorom, ministrantom, chórowi SERVITE DEO z panią organistką, oraz woluntariuszom i paniom katechetkom, którzy odświętnie przystroili nasze Sanktuarium Św. Brunona. GALERIA