Home > Bez kategorii > Pielgrzymka do Chwalęcina

14 września w święto Podwyższenia Krzyża św. nasi Parafianie udali wraz z ks. Łukaszem do znajdującego się w niewielkim Chwalęcinie k. Ornety kościoła pod wezwaniem Krzyża Św. Jest to jedna z licznych świątyń archidiecezji warmińskiej, poświęcona Drzewu Życia, ale i szczególna. Budowa kościoła w Chwalęcinie wiąże się z cudem odnalezienia Krzyża podczas ostatniej wojny polsko-krzyżackiej (1519-1521) przez jednego z rycerzy. W miejscu tego niezwykłego wydarzenia postawiono najpierw w 1580 r. kaplicę, a w 1720-1728 wybudowano kościół o charakterze pielgrzymkowym jako wotum przebłagalne za morderczą epidemię dżumy, która w 1709-1711 zdziesiątkowała ludność Warmii. Uroczystego poświęcenia świątyni dokonał 13 czerwca 1728 r. ks. bp Andrzej Krzysztof Szembek. Do dziś w ołtarzu głównym znajduje się krzyż, który konsekrator kościoła wniósł do budowli.

            Celem naszej pielgrzymki liczącej 19 osób było duchowe włączenie się w inicjatywę modlitewną „Polska pod Krzyżem”. Jej ogólnopolskie uroczystości odbywały się we Włocławku na lotnisku Kruszyn. Wspólnota pielgrzymkowa uczestniczyła we Mszy św., która rozpoczęła się o godz. 12. Eucharystii przewodniczył ks. prałat Stanisław Borowiecki, proboszcz z Lubomina. Główny celebrans wygłosił również homilię, podkreślając w niej rolę Krzyża Chrystusowego w życiu chrześcijanina i w dziejach państwa polskiego. Po Mszy św. z ust miejscowego proboszcza ks. Tomasza Kocińskiego mogliśmy wysłuchać historii kościoła chwalęcińskiego, który sam w sobie urzeka pięknem. We wnętrzu znajduje wspaniała drewniana polichromia przedstawiająca historię odnalezienia Krzyża Św. przez św. Helenę i Jego dzieje oraz wizerunki myślicieli chrześcijańskich piszących o Krzyżu. Kościół otoczony jest krużgankami z Drogą Krzyżową posiadającą zachowane oryginalne osiemnastowieczne elementy, jak np. sznur imitujący więzy Jezusa i kawałek materiału – szatę Zbawiciela. Istotą pielgrzymki było odnalezienie ducha modlitwy i utwierdzenie się w prawdzie o Krzyżu w naszym życiu i cel ten został osiągnięty, przez niezwykłość miejsca, gdzie cisza łączy się z pięknem sztuki sakralnej, co podkreślali uczestnicy tej owocnej wyprawy. GALERIA