Home > Bez kategorii > Bierzmowanie

W poniedziałek 29 kwietnia br. Młodzież naszej Parafii uroczyście przyjęła z rąk biskupa pomocniczego Archidiecezji Warmińskiej Ks. Janusza Ostrowskiego sakrament bierzmowania. W tym roku do sakramentu przystąpiło 75 osób. Wśród nich byli m. in. uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr. 3 im. Tadeusza Kościuszki, Szkoły Podstawowej nr. 1 im. Romualda Traugutta w Bartoszycach, z klas podstawowych i gimnazjalnych, ale też ze szkół z Kinkajmach, Sokolicy, Korsz.
          Przygotowania do sakramentu trwały od września ubiegłego roku. Odbywały się na lekcjach religii w szkole oraz na katechezach, nabożeństwach i rekolekcjach organizowanych w kościele parafialnym. W katechezach kościelnych pogłębiali wiedzę o samym sakramencie bierzmowania, o Duchu Świętym, Jego darach i owocach, o znaczeniu innych sakramentów świętych. Na lekcjach młodzież utrwalała m.in. podstawową wiedzę katechizmową, której znajomość umożliwiała przyjęcie sakramentu. W sobotę 27 kwietnia młodzież przystąpiła również do sakramentu pokuty, koniecznego przed bierzmowaniem.

         Kandydaci do bierzmowania aktywnie uczestniczyli podczas Mszy Św. Czytali lekcje, czyli fragment Pisma Św., modlitwę powszechną, w procesji przynieśli dary, na początku uroczystości przedstawiciele młodzieży Marta Hadziwicz i Bartosz Falba zwrócili się w imieniu koleżanek i kolegów do Ks. bpa Janusza z prośbą o udzielenie sakramentu. W homilii Ks. Biskup –  szafarz sakramentu, podkreślił duchową moc bierzmowania i zachęcił młodzież do prawdziwego przeżywania dojrzałości chrześcijańskiej, z którą sakrament  nierozerwalnie się wiąże. Z kolei podziękowanie obok Ks. Proboszcza za sakrament złożyli rodzice bierzmowanych Państwo Słowikowscy, a księża i katecheci przygotowujący do sakramentu otrzymali kwiaty.

         W uroczystej Mszy Św. obok głównych bohaterów i ich świadków uczestniczyli  przedstawiciele rodzin bierzmowanych, księża z parafii dekanatu Bartoszyce, liczni goście, parafianie. Oprawę muzyczną Mszy uświetnił chór parafialny. Dopisała również pogoda.

         Młodzieży życzymy, aby Duch Święty uzdolnił w sakramencie bierzmowania do prawdziwego przeżywania wiary, zgodnie ze słowami Ks. Bp Janusza.

Ks. Łukasz Długosz   

 GALERIA