Home > Bez kategorii > Niedziela palmowa

„W dniu dzisiejszym gromadzimy się, aby z całym Kościołem obchodzić pamiątkę wjazdu Pana naszego do Jerozolimy, gdzie miał On spełnić paschalną tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania. Wspominając to zbawcze wydarzenie, z głęboką wiarą i pobożnością pójdźmy za Panem, abyśmy uczestnicząc w tajemnicy Jego krzyża dostąpili udziału w zmartwychwstaniu i życiu”. Tymi słowami wypowiedzianymi przez kapłana rozpoczynaliśmy celebrację Niedzieli Palmowej. Procesja z palmami, w której uczestniczyliśmy przeniosła nas w czasie do dnia, kiedy  Pan, Jezus, wjechał na osiołku do Jerozolimy, wśród okrzyków radości i uwielbienia. Po zakończeniu Mszy o godzinie12.30 dzieci przed kościołem utworzyły szpaler i palmami dotykali wychodzących. Ks. Proboszcz  przywołując polską tradycję ludową uczył dzieci okolicznościowego wierszyka:

„Palma bije, nie zabije
Młode koćki, stare kije.
Pamiętajcie chrześcijanie
że za tydzień Zmartwychwstanie!

GALERIA