Home > 2019 > marzec

Pozdrowienia z Kigali

Ks. dr hab Jarosław Merecki, obecnie wykładowca antropologii filozoficznej i etyki w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, przebywał na sympozjum naukowym w Kigali, największym mieście Rwandy w Afryce,...