Home > Bez kategorii > Niedziela Świętej Rodziny

Podczas 380 Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (Płock, 25-26 IX br.), biskupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin, oraz zachęcili do zorganizowania w parafiach odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. W święta Bożego Narodzenia parafianie usłyszeli zaproszenie skierowane do małżonków, aby w Niedzielę Świętej Rodziny, przyjęli  zaproszenie  do szczególnej modlitwie w ich intencji. Podczas wszystkich Mszy świętych przyrzeczenia małżeńskie odnowiło 170 par w otoczeniu dzieci i wnuków. Ksiądz proboszcz podczas homilii zaznaczył, że dzień ten jest okazją do dawania świadectwa wierności wypowiedzianym niegdyś słowom przysięgi małżeńskiej, a ich obecność tu dzisiaj jest dowodem na to, że tylko w ciągłej i żywej łączności z Chrystusem można doświadczać nieustannie nadprzyrodzonej pomocy. Wszystkie pary po wezwaniu Ducha Świętego wypowiedziały słowa przysięgi małżeńskiej.  Na zakończenie Mszy świętych małżonkowie, otrzymali błogosławieństwo i otrzymali owoc pomarańczy. Niegdyś ks. Bp Józef Wysocki porównał mężczyznę i kobietę do dwóch połówek pomarańczy, które się poszukują, aby w końcu siebie odnaleźć i cudownie połączyć. Tak dopasowane  tworzą jeden owoc; piękny, pachnący, a w oczach tych którzy na niego spoglądają budzą ciepłe i serdeczne uczucia. Uroczystość była wzruszająca, a małżonkowie wychodząc z kościoła wynosili w swoich sercach radość, że Nowy Rok powitają w poczuciu Bożej mocy, która pozwoli im podjąć każde wyzwanie. GALERIA