Home > Bez kategorii > XVIII DZIEŃ PAPIESKI W SANKTUARIUM ŚW. BRUNONA

Dzień Papieski to refleksja nad  życiem i nauczaniem Św. Jana Pawła II. Po raz  XVIII  przeżywamy ten dzień wraz z całym Kościołem w Polsce, który ma świadomość faktu, iż 40 lat temu świat usłyszał: Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam, Eminentissimum ac reverendissimum Dominum… Carolum, Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem… Wojtyla, Qui sibi nomen imposuit… Joannes Paulus II. Ten Wielki Papież został nam dany i zarazem zadany. Wartościom zawsze towarzyszy refleksja, która do szeroko pojętej twórczości ducha. Nasza społeczność wybrała drogę refleksji w konwencji śpiewu dla Ojca Świętego Jana Pawła II, ponieważ:

  1. Kto śpiewa – podwójnie się modli
  2. Połączenie melodii i tekstu, tworzy harmonię, której skutkiem jest duchowe wzruszenie, udzielające się zarówno wykonawcom, jak i słuchaczom.

Za każdym razem czujemy obecność naszego Ojca wśród nas. Zapewne błogosławi nam, bo przecież sam tak lubił śpiewać. Wykonawcy wybrali utwory, które im grają w sercu. Chodzi oto, że to my chcemy złożyć podziękowanie Bogu za świętość życia Jana Pawła II wybierając piosenki, które są nam bardzo bliskie i niosą w sobie przesłanie miłości. Ks. Proboszcz powitał wszystkich wykonawców wraz z opiekunami, oraz gości i parafian Koncert tradycyjnie poprowadzili pan Starosta Wojciech Prokocki, oraz pani Jadwiga Mysiewicz inspektor Wydziału Rozwoju Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatu Bartoszyckiego. GALERIA