Home > Bez kategorii > UROCZYSTA MSZA ŚW. Z OKAZJI 10 LECIA NADANIA IMIENIA SZKOLNEMU OŚRODKOWI SZKOLNO – WYCHOWAWCZEMU

Ks. Proboszcz powitał wszystkich obecnych z okazji 10 lecia nadania imienia Kawalerów Maltańskich Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowawczemu w Bartoszycach. Tę samą rocznicę obchodził również chór nauczycieli tego ośrodka Pasjonata. Modlitwą została objęta dyrekcja, nauczyciele, personel wspomagający, oraz wszyscy pracownicy z okazji Dnia Edukacji. Ta uroczystość była także naszym włączeniem w ogólnonarodowy jubileusz 100 Rocznicy Odzyskania Niepodległości, bo to jest nasza Polska ziemia, nasze miasto, nasza szkoła i nasze życie. Ośrodek objęty jest opieką duszpasterską parafii św. Brunona. Katecheza prowadzona przez panie katechetki kształtuje duchowość chrześcijańską uczniów i wprowadza w życie sakramentalne. Ta widoczna spójność duchowo- wychowawcza pozwala nam świętować równocześnie i w świątyni, jak i w Ośrodku Szkolno Wychowawczym. Łączy nas wspólny cel, jakim jest troska o wychowanków, którzy potrzebują nadzwyczajnej opieki, ponieważ oni są nadzwyczajni. Ta modlitwa i refleksja uświadomiła nam poczucie misji, że Bóg powierzył nam zadanie, aby wychowankom pokazać, że jest dla nich miejsce, gdzie mogą się realizować, marzyć i rozwijać według zdolności, jakie zostały im dane. Oni są nam potrzebni. Bez nich nasz świat byłby niepełny, wręcz nie do końca piękny. I my sami bylibyśmy inni, wręcz jak tablica, pozbawiona kredy. Dziękujemy Bogu, że tak skonstruował ten świat, aby nie do końca spełnioną sprawnością, uczyć pokory i wdzięczności za wszystko, co otrzymaliśmy w swoim jedynym i niepowtarzalnym życiu. Wychowankowie nas także uczą, że inaczej to wcale nie gorzej, a wręcz przeciwnie – piękniej i głębiej. Dobrze znane nam słowa, św. Jana Pawła II pogłębiły nasze przeżywanie tej uroczystości:,, Każdy, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.” Mszę świętą odprawił i wygłosił Słowo Boże ks. Jarosław Merecki, Salwatorianin, doktor habilitowany filozofii. Obecnie wykładowca antropologii filozoficznej i etyki w Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną im. Jana Pawła II na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Członek nadzwyczajny Papieskiej Akademii im. św. Tomasza z Akwinu. Ks. Jarosław mieszka w Rzymie i wrócił kilka dni temu z Nowego Jorku i przyjął z radością zaproszenie do przewodniczenia tej uroczystości w naszym Sanktuarium. Wśród zaproszonych gości, Ks. Proboszcz powitał: Pana Zenona Pietrzaka, Radnego Sejmiku Wojewódzkiego, przewodniczącego Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej. Pana Starostę Powiatu Bartoszyckiego Wojciecha Prokockiego.  Przewodniczącego Rady Powiatu Władysława Bogdanowicza. Zastępcę Wójta Gminy Bartoszyce, pana Bogusława Miluskiego, oraz delegację z Ukrainy, która reprezentowała szkołę partnerską z Łucka w osobach dyrektora, zastępcy i nauczycieli.