Home > Bez kategorii > ŚWIĘTO, PODZIĘKOWANIE I WDZIĘCZNOŚĆ

W uroczystość św. Stanisława Kostki, patrona dzieci i młodzieży, a także patrona roku 2018 w naszym sanktuarium odbyła się szczególna modlitwa. Złożyły się na nią: różaniec w intencji dzieci, młodzieży, wychowawców i katechetów, oraz Msza święta, celebrowana przez wszystkich kapłanów. Ks. Proboszcz modlił się w intencji pani katechetki Agnieszki Brzezińskiej, która w tym roku przeszła na emeryturę. Pani Agnieszka po ukończeniu Studium Katechetycznego w Gietrzwałdzie, w 1985r. rozpoczęła pracę w parafii św. Antoniego w Baniach Mazurskich. Po roku przeniosła się do pracy w parafii św. Brunona w Bartoszycach. Kiedy religia wróciła do szkół pracowała przez 10 lat w Szkole Podstawowej nr 3, a potem przez 18 lat w Liceum Ogólnokształcącym. Pracę magisterską obroniła w 1994r. w Warmińskim Instytucie Teologicznym. Od 1994r. do1996r. prowadziła ćwiczenia z katechetyki dla słuchaczy Kolegium Teologicznego w Gietrzwałdzie. Przez dwa lata, od 2001r. pełniła funkcję doradcy metodycznego religii katolickiej w Poradni Metodycznej w Bartoszycach. W 2003r. w ramach awansu zawodowego została nauczycielem dyplomowanym. Była delegowana przez Kurię Biskupią na ogólnopolskie konferencje katechetyczne. Metropolita Warmiński Abp Wojciech Ziemba w 2008r. przyznał jej  order Prodesse Auso za ofiarność i zaangażowanie na rzecz Kościoła Warmińskiego. W czasie swojej pracy ukończyła Studia Podyplomowe: Nauk o Rodzinie, Dydaktyki Katechezy, oraz Dydaktyki etyki i filozofii chrześcijańskiej. Na zakończenie Mszy świętej podziękowanie pani Agnieszce złożyli: Ks. Proboszcz, panie katechetki, oraz przedstawiciele wspólnot modlitewnych parafii.