Home > Bez kategorii > I Warmiński Synod Młodych

W sobotę 21 października 2017 r. w Wyższym Seminarium Duchownym „Hosianum” w Olsztynie młodzi delegaci ze wszystkich Parafii Archidiecezji Warmińskiej, dyskutowali nad tym, jak głosić Ewangelię ich rówieśnikom. Naszą Parafię reprezentowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego Natalia Luśtyk, Hubert Muzyka i Ignacy Bok pod opieką ks. dr Romana Laskowskiego.