Home > Bez kategorii > 70 ROCZNICA ,,AKCJI WISŁA”

W niedzielę 15 października społeczność parafii Grekokatolickiej pw. Św. Andrzeja Apostoła uczciła pamięć przesiedlenia  społeczności zamieszkałej w południowo-wschodniej części Polski przez władze komunistyczne w ramach Akcji Wisła. Oprócz licznie zgromadzonych parafian w  uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, służb mundurowych, oraz duchowieństwo. Uroczystej celebracji przewodniczył proboszcz parafii  ks. Julian Krawiecki. Słowo Boże wygłosił Ks. Infułat Adolf Setlak długoletni duszpasterz bartoszycki. Wyróżnieni goście, a wśród nich  nasz ksiądz Proboszcz otrzymali od społeczności ukraińskiej listy pochwalne w formule Gramoty, za okazane wsparcie, zrozumienie, pomocną dłoń i patrzenie sercem. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że wyróżnienie to sięga w przeszłość i obejmuje osoby proboszczów Ks. S. Adamskiego i Ks. Prał. R. Szczerbę. W latach 1982 – 1998 wyznawcy Kościoła grekokatolickiego nie mający wówczas swojej świątyni sprawowali kult Boży w swoim obrządku w parafii św. Brunona.