Home > Bez kategorii > OBRONA PRACY DOKTORSKIEJ

Dzisiaj 11 października na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie Ks. kan. Tomasz Garwoliński,  obronił swoją pracę doktorską. Temat pracy: ,,Dawna książka w zbiorach Biblioteki Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej HOSIANUM w Olsztynie. Promotorem pracy doktorskiej Ks. Tomasza był Ks. Profesor dr hab. Jan Wiśniewski. Serdecznie gratulujemy  naszemu Parafianinowi. GALERIA